Mycket infrastruktur

Idag har det varit möte med SPIS. Bra genomgång av tidigare utredningar och arbete av Malmö, Lund och Helsingborg. Trots det mycket kvar av komplicerade frågeställningar. Förhoppningsvis kan vi söka lite EU medel för utredningsarbete. Svårt att veta om detta blir rätt pris eller mer kapacitet.
Sedan hade vi presidieverläggning med Regionala Tillväxtnämnden och Kollektivtrafiknämnden. Bra möten, synd att vi inte kom igång direkt 2007 som jag önskade.

Imorgon valupptakt med Muf Skåne! Kul!

– Posted using BlogPress from my iPhone