Maxtaxan

24 augusti 2001, NST

Under stor vånda baxar den borgerliga majoriteten igenom maxtaxereformen för Ängelholms barn och föräldrar. Den innebär i det korta perspektivet en mycket stor avgiftslättnad för de barnfamiljer som nyttjar kommunal barnomsorg. Det låter väl alldeles utmärkt.

Varför då vånda och så kallade protokollsanteckningar? Både moderater och centerpartister erkänner ju i kommunstyrelsen att det handlar bara om pengarna, de miljoner som kommunen skall få i extra bidrag. Kan det vara att de vet att det inte riktigt håller, att det är mer fel mot föräldrarna än rätt, att deras egna partier om ett år i regeringsställning kommer att riva upp beslutet? Att bidraget kanske inte kommer att räcka?

Och vad händer med de föräldrar som av olika skäl har valt en annan typ av barnomsorg, ett alternativ till det kommunala? Eller kanske helt och hållet avstår från kommunal barnomsorg av olika anledningar? Det har ingen kunnat svara på ännu. Deras skatteåterbäring uteblir och de kommer snarare att få vara med och finansiera maxtaxan. Maxtaxereformen leder bara till att politiker får mer makt över människors privatliv och minskar familjernas möjlighet att forma sin egen vardag.

De som straffas av denna reform är i första hand barnen, i andra hand föräldrarna och i sista hand kommunernas förtroendevalda som medger att låta riksdagen ta kommunala beslut och detaljstyra vad som ankommer på den lokala självstyrelsen att både sköta och finansiera. Under den senaste tiden har regeringen och samarbetspartierna presenterat och i riksdagen drivit igenom en rad lagförslag trots att de starkt strider mot grundlagen. Detta agerande urholkar förtroendet för demokratin och rättssamhället. Det blir dessutom ganska onödigt i förlängningen att lägga en röst på förtroendevalda i kommunvalet, de har ju ändå inget att säga till om!

Den nu aktuella reformen är tänkt att ge alla låga avgifter i barnomsorgen är det sagt. Jovisst, men bara politikerstyrd kommunal barnomsorg och med en beräknad finansiering över skattsedeln på 3,4 miljarder. Men nu skrivs tillväxtsiffrorna i Sverige ned, varje vecka kommer nya lägre prognoser. Redan idag med en beräknad tillväxt på 1,7% nästa år saknas det 40 miljarder för alla de refomer som har utlovats av s-regeringen. Vilka av dem kommer inte pengarna att räcka till. Tänk om de 13 utlovade miljonerna till Ängelholm inte ens kommer? Vi har ju inte sett budgetpropositionen än. Att en borgerlig majoritet har ett sådant förtroende för en s-regering som dessutom regerar ihop med v och mp är mycket anmärkningsvärt.

Men i första hand handlar det om barnen och föräldrarna. Deras utrymme att kunna bestämma och ta makt över sina egna liv begränsas ytterligare. Hade Perssons regering verkligen menat något med maxtaxan, hade de verkligen velat hjälpa och stötta våra barnfamiljer hade de skickat pengarna direkt till dem. Varför gå vägen via kommunerna. Det vet vi ju alla att då blir det inte mycket kvar i slutändan. Vad svenskarna behöver är en regering som möter vår tids stora utmaningar. En regering som lägger grunden för ett framgångsrikt Sverige, som ser till att alla kan känna trygghet även när förändringarna i samhället är omfattande och snabba.

Nej den nu sittande regeringen är av äkta socialdemokratiskt snitt, vill inte alls hjälpa några familjer, de bryr sig inte om hur de har det så länge de betalar sina minst 60% i skatt. Nej de vill sätta kommunpolitiker på plats, speciellt då borgerliga sådana. De vill visa vem som bestämmer, det är viktigare än att låta människor få en chans att känna frihet och äga sina egna inkomster. Som vanligt handlar det om makt, socialdemokratins gamla vana att besitta makten. Och som vanligt går borgerligheten i fällan och hjälper villigt till med ännu en spik i socialiseringkistan. Ängelholmarna, de kommer bara att få betala och då duger kommunala protokollsanteckningar dåligt som betalningsmedel.

Pia Kinhult
Moderat fullmäktigeledamot Ängelholm