Livskvalitet i världsklass

är Region Skånes nya vision med ledord som hälsa, tillväxt, innovation, hållbarhet, tillgänglighet, tolerans och estetik. Idag träffades beredningen för kommunikation för första gången. Bra genomgångar och diskussion. Bland annat var Staffan Solding inbjuden för att berätta om arbetet med Malmös varumärkesarbete. Det var mycket lärorikt. Det kommer att bli ett genomgripande arbete men viktigt för att Region Skåne ska bli den moderna, attraktiva och öppna organisation som skåningarna kan och bör kräva.