Life Science och votering

Möte med Medicon Valley Alliance i Köpenhamn. Gick hyggligt att ta sig dit. Något försenad.

Diskuterade framtiden och utmaningar för biotech branschen och life science i sin helhet. Med tanke på Max IV och ESS är vikten av bättre samarbete i Øresund viktigt. Tyvärr känns det just nu som om utvecklingen går i motsatt riktning. Nu när alla behöver sätta ryggarna ihop och försvara de styrkor som finns samt skapa förutsättningar för en framtid. Då verkar det som om alla snarare ägnar sig åt suboptimering. Jag hoppas att vi istället kan diskutera fram en gemensam strategi och lyfta hela branschen. Här finns många och goda komponenter som kan konkurrera globalt. Vi måste bara bestämma oss.

Sedan röstade Riksdagen rätt. Det var glädjande. Nu hoppas jag att vi kan se frågan lite större och sätta in Skånes roll som transitregion i en helhet för Sveriges totala ekonomi. Den tillväxt som genererats undeg de senaste tio åren i Skåne, bland annat på grund av Öresundsbron, har hjälpt till att öka hela landets BNP. Det hjälper hela landet. Det är bra för alla att alla mår bra och har tillväxt. Om vi nu ser det lite mer makro.

– Posted using BlogPress from my iPhone