KOMMEK 2010

Jo, så gick då seminariet av stapeln på temat regionalisering. Gunnar Wetterberg inledde med att naturligtvis provocera oss en del. Han pekade på historielösheten hos många som inte ens vet vad egentligen Oxenstierna stod för. Det var inte att låta allt var som det var utan tvärtom. Han talade också om behovet av en offentlig organisation som fungerar och är anpassad till verklighetens behov. Där finns mycket att önska idag. Både EU medlemskap och ekonomiska förändringar har skapat nya förutsättningar och krav. Jag kan bara hålla med. Läs hans artikel i dagens Sydsvenskan. Intressant!

Det är ganska självklart att EU medlemskap och nya utmaningar kräver nya arbetssätt. Den regionalisering som Skåne och Västra Götaland visar tydligt hur mycket mer effektivt och tydligt vi kan arbeta med utvecklingsstrategiska frågor och tillväxtpolitik. Den röra som råder i Stockholm kostar oss alla stora pengar i utebliven tillväxt. Det är aldrig en sak som förklarar allt, men regionmodellen med kommuner, region och stat löser en hel del. Mycket av politiken formas idag inom EU samarbetet där har regeringen stort inflytande. Den skall dock utövas och genomföras hemma. Då är staten för splittrad och opersonlig och kommunerna för små. Regionnivån blir ett svar att skapa samordning mellan kommuner och stat. Samtidigt blev det tydligt att Mats Sjöstrands utredning om den statliga förvaltningen nog var tillsatt i sista minuten. Det var en brist med Ansvarskommittén att den inte fick staten att utreda i sina ursprungliga direktiv. Sedan är frågan om Mats Sjöstrand har möjlighet att utifrån direktiven verkligen kunna landa i något konstruktivt och nytt. Nåja, med en tillväxt rapport kan vi kanske få finansministern att inse vikten av detta när valet väl är klart och förtroendet förnyat för den borgerliga regeringen. Det är ju trots allt så att det är mina partikamrater som inte riktigt ser att denna ganska osexiga fråga om offentlig förvaltning trots allt tillhör kärnan i förtroendeuppdraget till medborgarna. Underlaget, eller skelettet som Wetterberg skriver, måste finnas där och vara friskt, annars riskerar hela samhällssystemet att rasa samman.