Idag riksdagsdebatt

om våldet i Malmö under december och januari. Just nu verkar alla överens om hårdare vapenlagar och övervakning. Känns trist att denna allvarliga situation som pekar på en utmaning för hela vårt samhälle, organiserad kriminalitet och parallella subsamhällen, kokar ner till en ”republikan-amerikansk” batongdebatt. Politiker som tävlar i mest och hårdast lagar. Det är definitivt en aspekt. Det är klart att polis och övriga myndigheter måste ha rätt verktyg. Men ingen ställer frågan varför dessa krafter får fotfäste i vårt land och visar sig öppet i dagsljus. Den organiserade brottsligheten jag alltid funnits i viss skala och i alla våra storstäder, men stör sällan ”vanligt” folk som nu skett i Malmö under två månader. Den svarta ekonomin, rekryteringsgrunden bland utslagna ungdomar på grund av en dålig skola, segregerade bostadsområden, Sveriges lägsta skattekraft, låg sysselsättningsnivå det är relevanta frågor i sammanhanget som få verkar vilja beröra. Varför är problemet större i Malmö än i Stockholm? Spelar den kommunala ledningen in? Vem är ansvarig för skola och bostad? Jag tror inte att tuffare vapenlagar hjälper i detta fall.