Idag 25 mars bröt Anna igenom

och den sista och svåraste sträckan på Citytunnel bygget var klart. Borren Anna hade då tagit sista biten mellan Triangeln och Malmö Central. Läs mer här. Det är fantastiskt hur bra det kan bli med infrastrukturinvesteringar när de planeras och upphandlas på rätt sätt. Med fler finansiärer och delaktiga ägare av projektet blev också underlaget bättre hanterat. En lektion inför framtida utmaningar. Precis som med Öresundsbron. Tänk att få göra om det med den fasta förbindelsen Helsingborg-Helsingör. Och tänk om vi gjort så med Hallandsås tunneln! Metod och planering är viktigt. Arbetet med Citytunneln är verkligen en god förebild både när det gäller själva jobbet, ekonomin men också när det gäller information och kommunikation. Jag hoppas vi också lär av detta när det gäller placeringen av ESSS i Lund.

Samma dag presenterar Sydsvenska Dagbladet årets Europapristagare, Bronislaw Geremek, ”för att han såväl med sitt liv som sin gärning sammafattar Europaidén”. Polens utrikesminister 1997-2000 och Eu-parlamentariker sedan 2004. Han växte upp i gettot i Warsawa och har upplevt både kriget, det kalla kriget, kommunistdiktatur och Polens inträde i EU. Han talar helst om det nya och framtida Europa och EU. Läs Heidi Avallans utmärkta artikel i dagens Sydsvenska om denna man extraordinära man som levt och lever Europas historia och vill vara en del i utvecklingen för att förhindra krig och fattigdom. Carl Bildt uppmärksammade honom för något år sedan. Läs mer om hans historia här.

Två tecken på en ljus framtid, en dag som annars ägde rum i Kristianstad, under strålande sol och vitknistrande omgivning. Förmiddagen ägnades åt presidieberedning i Strukturfondspartnerskapet och eftermiddagen åt regionledning. Det hanns med en hel del småsaker däremellan, diskussioner kring hur vi får skånskt näringsliv ut i södra Östersjön i större utsträckning, behovet av såddkapital i Skåne, inturismsatsningar, etc etc. Imorgon går kick-off konferensen av stapeln kring ESS Scandinavia, effekter på regional utveckling. Nu startar projektet som ska försöka ge oss svar vad en placering av ESS i Lund kan innebära för tillväxten och utvecklingen. Vilka krav kommer att ställas på bostäder, skolor, arbetskraft, kommunikationer etc. Det är ett samprojekt med Lunds kommun, Malmö stad, Helsingborgs kommun och Länstyrelsen Skåne. Öhrlings PricewaterhouseCoopers är konsult och leder arbetet. Det skall förhoppningsvis öppna fler dörrar för oss alla och skapa kunskap och insikt.