IBU Öresund slutkonferens

Hilton Malmö fylldes av 300 konferensdeltagare som med spänning såg fram emot en heldag kring Öresunds infrastruktur- och byutvecklingsfrågor. Dagen inramades den stora artikel som DN haft på temat. Där pekades behovet av en andra fast förbindelse över sundet ut och Helsingborg-Helsingör var i fokus. Analysen från IBU visar tydligt att regionen måste inse vikten av att bibehålla en hög internationell tillgänglighet och arbeta vidare med att förbättra den intraregionala rörligheten. Copenhagen Airport och fler fasta förbindelser är viktiga i det sammanhanget. Sårbarheten minskar också rejält med en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. En bro är inte med tanke på vårt vinterklimat den säkraste och tryggaste överfarten. IBU pekar på flera utmaningar. Det handlar mycket om tillgänglighet men också om hur tätorterna bör utvecklas. Det är viktigt att ha människorna i mittpunkten. Det är för människor som boende, arbetsmiljöer och infrastruktur ska formas. Deras behov och önskningar ska komma i det första rummet. Det handlar om att ta till sig kunskap och dialog och överföra det till stadsplanering och infrastrukturplanering. Här finns mycket att göra.

En annan sak som är i fokus är behovet av effektiva godstransporter. Näringslivet står och faller med att det går att både få in och ut gods. IBU tar fram förslag på hur stråktänket är viktigt och hur gröna godsstråk bör planeras. Här finns transport korridorer idag som är tydliga. Det går att göra än mer effektivt och miljövänligt. Här krävs samverkan mellan alla aktörer inom logistik och det offentliga. Öresund är ett naturligt logistiknav för hela södra Östersjön.

Idag lyfte undertecknad fram frågan i Sydsvenskan tillsammans med ett antal andra Öresundspolitiker.

Arbetet fortsätter.