Hur gå från fabrik till

kunskapsorganisation är en stor fråga för sjukvården idag. Det är en överlevnadsfråga men samtidigt en stor utmaning för nuvarande system och de som arbetar i systemet. Vi diskuterar mycket kring produktivitet, effektivitet och kvalitet. Men vad menar vi egentligen? Jo, att sjukvården precis som alla andra branscher måste arbeta med kunskap och kvalitet som styrmedel. Den omställningen gör att vi kan klara utmaningarna med både ekonomi och demografi. Den innebär också en helt ny attityd och inställning från dem som arbetar inom vården. Denna vilja finns men de gamla strukturerna mal snabbt ned viljan eller skrämmer iväg de som vill nåt annat. Det måste få ett slut. Ett modernt sjukvårdssystem måste möta både patienter med höga krav, skapa stimulerande arbetsmiljöer och arbeta med ständig förbättring och effektivitet. Utmaningarna är ganska stora för oss alla.