Högt spel med människors liv

Det är ett högt spel som Miljöpartiet spelar just nu med människors liv. Den totala förvirring och den osäkerhet som deras utspel i anslutning till budgetuppgörelsen med socialdemokraterna vad gäller flyktingfrågan har skapat måste kännas som ännu ett straff uppå det som redan sker för dem som håller sig gömda. Den uppkomna situationen är ohållbar, men att spä på den med löften om frihet och sedan dementier av samma löften borde vara straffbart.
Att vi så totalt har misslyckats med att kunna skapa en invandringspolicy så att de som inte har asylrätt ändå kan få en möjlighet att komma hit kan inte lösas genom att göra asylprövningen till en politisk ad hoc process. Det måste till är något som hela EU måste inse, det är att skapa öppna gränser för arbetskraft med både tydliga rättigheter och skyldigheter för att sedan kunna hantera asylrätten enligt de internationella regler som vi har skrivit under. Det är nu två helt olika frågor som får ett väldigt felaktigt svar. Detta är komplicerade ärenden med människor i fokus som är utlämnade till vårt system. Där gäller det att ta ansvar och inse vad det handlar om – inte som Peter Eriksson nu gör – anpassa ställningstaganden till lämpliga rubriker på löpet.