Gruppmöte, intervju och fest

Förmiddagen ägnades åt femklövergrupp inför septembers sammanträde med Regionala Tillväxtnämnden. Det är en livlig och klok grupp som inte drar sig för att diskutera varje ärende ingående och engagerat. Det är en stor glädje att vara ordförande med ett sådant team! Inom den givna tidsramen blev vi också färdiga med dagordningen. Temat för nästa nämnd är maten i Skåne. En viktig fråga för Skåne ur mer än en aspekt.

Därefter intervju med Metro inför valet. Träffade dessutom några studenter från Mediagymnasiet som gjorde en kort spontanintervju.

Till Höganäs och träff med Trafikgruppen/Strandbaden. De berättade för mig om sitt arbete med väg 111. Populariteten för Kullabygden är positiv men leder naturligtvis också till en ansträngning på lokalbefolkningens behov. Gruppen lyfte en fråga som vi nog i fler sammanhang borde tänka på. Den turistström som många idag jobbar för att skapa och vill se till Skåne måste vägas in i andra sammanhang. Det är ännu en aspekt för infrastruktur, mottagning och kapacitet. Fick med mig många kloka tankar för framtiden.

Sedan var det fest för Helsingborg-Ängelholms flygplats. Den fyller idag 50 år och vi var ett femtiotal inbjudan som ville visa vår glädje och hylla en duktig och framgångsrik jubilar. Historien började i en barack 1960 och flygplatsen har genomgått många och stora omvandlingar under sitt halvsekel. Från militärflygplats med civil stationsverksamhet, till en renodlad civil flygplats, internationella rättigheter, bästa flygplats i Europa 2008 och nu på listan för försäljning efter Luftfartsverkets bolagisering av flygplatsägande och drift, Swedavia. Tänk att den första terminalen ritades av kommunens stora son Sten Samuelsson och invigdes 1964. Idag är passagerarvolymen strax under 400 000 per år. Det finns stora möjligheter att dubblera detta på femton år. Flygplatsen är självklart en avgörande infrastruktur för denna region att bibehålla konkurrenskraft för näringslivet i trakten. Den visar dessutom svarta siffror vilket är ovanligt för en flygplats av denna storlek. Mycket beror på en ovanligt begåvad flygplatschef i Rose Marie Östberg. Gott ledarskap och geografisk potential skapar stora möjligheter för framtiden.