Glöm nya regionindelningen!

Idag har det kommit förslag från den grupp som utreder en kommande ny länsindelning. De tycker att det ska istället för 21 län bli 9 regioner. Bland annat har de föreslagit en ny storstadsregion med Stockholm Stad, Uppsala, Västmanland och Gotland!? Har de aldrig varit i den delen av Sverige? Skall det vara någon nytta med att rita nya gränser så måste det skapas naturliga regioner som kan ge tillväxt effekter och göra nytta för de boende och arbetande i regionen. Stockholm måste ju höra till Mälardalsområdet annars blir det ju helt absurt. Låt oss nu inte göra nya Västra Götalandsmisstag, det kommer ändå aldrig att ändra människors attityder eller beteenden. Åt vissa håll åker vi helt enkelt aldrig.