Fremtidens transport III

Talade idag på temat mobilitet och tillgänglighet för en konkurrenkraftig och klimatsmart region. Ville visa tydligt vikten av integration och gemensam arbetsmarknad i Öresund. Allt för att vi ska klara framtida utmaningar för välstånd och välfärd. Utmaningarna är många med tanke på demografi, ekonomi och näringslivets konkurrenskraft. Tillsammans är vi starkare och bättre än var och en för sig. Tillsammans är Öresund 3,7 miljoner invånare och 25% av Sverige och Danmarks gemensamma BNP. Tillsammans kan vi öka den BNP nivån väsentligt. Tyvärr känns det som om det begynnande dåliga ekonomiska läget i Danmark och den starka ekonomin i Sverige snarare leder till fjärmande än närmande. Mycket olyckligt, kan stå oss bägge dyrt. Öresund definitivt.

– Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Köpenhamn