EU2020

Idag hade vi bjudit in ett stort antal berörda parter om framtidens sammanhållningspolitik. Det blev en bra diskussion om både prioriteringar, geografi och vilka som bör involveras. Marie Eriksson från Näringsdepartementet deltog och berättade både om Kommissionens förslag som regeringens överväganden. Från Skånes horisont delar vi till stor del Kommissionens prioriteringar kring innovation och forskning, inkluderande, lärande och klimatanpassning. Öresundsprogrammet måste bli kvar. Hamburg borde ingå i södra Östersjöprogrammet. Sedan är frågan hur vi på ett vettigt sätt involverar företagen i arbetet. Utan att de tröttnar eller drunknar i EU byråkrati. Samtidigt är det svårt för alla program att nå målen utan att landa i näringslivets verklighet.