EU-medlemmarna visar sitt rätta ansikte

När nu klädkartongerna fyller alla lager runt hela EU så visar det ju så tydligt hur vansinnigt medlemmarna har resonerat. Först ett klokt beslut att släppa alla textilkvoter och sedan återgå till kvoter på grund av påtryckningar. Detta hjälper ingen, varken de länder som nu fick en möjlighet att konkurrera på lika villkor eller för den delen våra egna euroepiska tillverkare. De invaggas i den falska tryggheten som den gamla världen försatte dem i och kommer inte att göra det nödvändiga förändringar och delta i den utveckling som annars tvingas fram. Medborgarna får betala dyrt för dessa galenskaper, dyrare kläder, i längden sämre kvalitet och mindre utbud. Just nu i racet mellan kommissionen och ministerrådet, håller jag hårt på kommissionen. De har åtminstone tolkat fördraget rätt. Kommer vi inte loss med avreglering och frihandel värd namnet, kommer vi aldrig att klara välfärden i EU. Det räcker tyvärr inte med de nya medlemmarna som trots allt har en klart bättre syn på dessa saker än de gamla trötta femton. Från att ha varit de ledande framtidsinriktade medlemmarna, Frankrike och Tyskland, är de idag de mest bakåtsträvande och nästan skadliga för oss andra. Och tyvärr känns det inte som om vår egen svenska regering skulle dra någon skarpare lans för att slopa textilkvoter. Vem kan man lita på?