EMU tryggare när ekonomin skakar

Nu är det skakigt i ekonomin. Ericsson lägger ner och på nyheterna redogörs för hur den amerikanska konjunkturen kan vara på väg neråt för första gången på tio år. Hur det kommer att påverka Sverige kan vi ännu så länge bara spekulera i, men att vi kommer att påverkas är säkert. Nu när antalet stora valutor ökar känns lilla Sveriges ekonomi ännu mindre och osäkrare. Om det nu blir en kraftig nedgång och utnyttjar det och spekulerar mot den svenska kronan så är vi chanslösa.

Om jag är tvungen att korsa ett stormigt hav så åker jag hellre med en rejäl färja än i en liten eka. På samma sätt känner jag nu inför den ekonomiska situationen. Jag ser hellre att Sverige är med i EMU och möter konjunktursvängningarna tillsammans med de andra länderna i Europa än att vi är utelämnade till att lösa alla problem själva. Vi är starkare tillsammans och EMU förenar Europas länder.

I debatten hör man ibland att vi skulle förlora kontrollen över den egna ekonomin om vi går med i EMU. Det är inte sant. Det är upp till varje enskilt land att med hjälp av finanspolitik och strukturella reformer bestämma hur ekonomierna ska utvecklas. EMU är ett verktyg för möjligheter att göra detta på ett bättre sätt.

Pia Kinhult
Företagare och moderat