Digital agenda

Idag var Anna Karin Hatt på besök i Skåne med regeringens digitala agenda. Huvudnumret var att Region Skåne och Länstyrelsen skulle signera en avsiktsförklaring att bryta ned den nationella ambitionen till en regional.

Skåne har en ambitiös bredbandsstrategi och en internationell innovationsstrategi som till stora delar redan svarar upp till en regional digital agenda. Några delar finns givetvis kvar. Varför denna teknik är viktig och varför arbetet med Open data och Open innovation är ännu viktigare. Här finns både en demokratisk aspekt som krass ekonomisk.

Våra medborgare äger faktiskt den data som offentliga organ har samlat och samlar. Transparens och tillgänglighet är ett minimalt krav som vi måste möta. Samtidigt ska de olika offentliga aktörerna ta ett ansvar att lämna ut data på ett sätt som samtidigt skyddar individers integritet och blir på enskildas villkor. Öppenhet men med ansvar.
Open data är också en fantastisk möjlighet för duktiga entreprenörer att utveckla nya tjänster och svar på utmaningar vi har i samhället. Det leder både till lösningar på problem och till fler jobb, värdeökning och tillväxt.

Samtidigt inser många av oss som ägnat lite tid åt en organisation som Region Skåne att här finns svårigheter som grundar sig på tekniska problem, regler och lagar men kanske till allra största delen kultur och ovana. Insikten att medborgarna och skattebetalarna äger oss och inte tvärtom finns inte riktigt där. Även den dagliga synen att Region Skåne uppdrag är att vara serviceorgan, stödjande och facilitator saknas oftast. Oavsett vilken del; sjukvård, skånetrafiken, näringsliv Skåne, kultur Skåne, eller annan del av den jättestora organisationen.
Nu hoppas jag att vi får se mer av utveckling av bra tjänster, generositet av data, innovationsupphandling och samverkan med näringslivet. Tänk vilken effektivitet som kan nås med mer digitala tjänster inom sjukvården bara. Tänk så mycket roligare många jobb kan bli och tänk så många fler nöjda medborgare.