Det är bara Göran Persson som tjänar på en folkomröstning

Så är då beslutet taget av regeringarna kring den nya EU-konstitutionen. Det är bra att det har blivit lite upprensat bland traktat och fördrag, men det är långt ifrån den tydliga ansvarsuppdelning som medborgarna hade behövt. Och även beslutsfattarna.

Nu är det långt kvar innan allt är över. Det kommer med största sannolikhet att vältas av något medlemsland under nästa fas. Men det som är den största bristen med förslaget är ju den maktkoncentration till regeringarna som återigen har understrukits. Den debatt som nu kommer att följa i Sverige kring folkomröstning eller ej kring EU-förslaget riskerar att dölja det som verkligen är vårt reella problem redan idag. Det som borde diskuteras är den reformering av den svenska riksdagen som krävs för att bättre tillgodose EU-besluten inom vår egen inre maktstruktur. Redan idag har regeringen tillskansat sig utan egentliga medvetna beslut en enväldig ställning som vi inte har sett i Sverige sedan början på artonhunddratalet. Riksdagen är satt ur spel i alltför många frågor och Europaparlamentet har inte alls den insyn och makt som skulle kunna kompensera. Det sätter även det lokala och regionala självstyret totalt ur spel eftersom där redan har skett en centralisering till riskdagen som nu befinner sig i en ganska svag position. Den centralisering och supermakt som EU:s belackare skräms med har vi redan i våra egna regeringar som på ett skickligt sätt hela tiden bollar institutionerna mot varandra och skyller på EU när det passar. Skall vi folkomrösta kring EU:s nya konstitution skall vi samtidigt folkomrösta om vår egen nationella grundlag och regeringsordning.