Bredda EMU-debatten

Den svenska debatten om EU och kanske främst om EMU landar ofta i att enbart handla om ekonomiska för- och nackdelar. Vi i Sverige måste ställa oss frågan om vad Europasamarbetet egentligen handlar om och om frågan verkligen är så enkel att den kan reduceras till ett nollsummespel på det sätt som görs. I EMU-debatter representeras ja- och nej-sidan ofta av ekonomer som gör upp kalkyler över hur mycket Sverige och svenskarna i kronor och euro vinner eller förlorar på ett svenskt EMU-medlemskap.

I andra Europeiska länder resonerar de ofta på ett annat vis. Där glöms inte de grundläggande tankarna i EU-samarbetet och valutaunionen bort på samma sätt som i debatten här. Från början var tanken med EU att skapa ett Europa där något liknande andra världskriget och förintelsen aldrig skulle kunna hända igen. Det ledde sedan vidare till långtgående tankar om europeisk integration och samarbete. Människor ska få röra sig fritt i Europa och för den som vill studera, handla eller starta företag ska gränserna inte utgöra något hinder. När vi lär känna varandra och gör affärer med varandra är risken att börja kriga mot varandra avsevärt mindre.

I en tid när alltfler problem har gränslös karaktär duger det inte att låsa in sig i det egna landet och tro att man på det sättet kan göra skillnad. Det går heller inte an att enbart se till ekonomiska för- och nackdelar som ett medlemskap innebär. Att mängden pengar i plånboken är viktigt ska man inte sticka under stol med, men jag tror att man begår ett stort fel om man låter den typen av resonemang utgöra hela debatten. Vi måste lyfta blicken och se EMU i ett vidare perspektiv, vid sidan av det ekonomiska. Dessutom är det öppenhet som ger välstånd, inte stängda gränser.

Pia Kinhult
Ängelholm