Besök i Västpommern

Det är en intressant region, Västpommern. 1,7 miljoner invånare på drygt 23 000 kvm. Stora industriföretag har etablerat sig bland annat en av Ikeas största leverantörer. De är framåt och vill fortsätta omvandlingen från varv och jordbruk till modern industri och kunskapsföretag. Likt den skånska resan med Malmö i centrum. De är också en nära granne med samma behov och utmaningar med att sköta Östersjöns ekologi och hälsa. Vi har mycket gemensamt, Skåne och Västpommern. Marskalken är också ordförande i BCCC 2011-2014 och vill gärna sätta fart på Östersjöstrategin. Under året hoppas jag vi kan nå ett samarbetsavtal med konkreta åtgärder inom cleantech, sjukvård och innovation.