Hela dagen IVAs regionala dialog för innovation. Tillväxt är syftet, tillit viktigt mellan nationell, regional och lokal nivå. Näringslivet måste vara en aktiv part. Marcus Wallenberg pekade på i sin introduktion hur sårbart Sverige är, hur mycket vi har tappat och att det är bråttom. Efter tre års arbete med innovationssystemet i Skåne kan vi också tycka att det är bråttom. Viktigt att också komma ihåg en del av farhågor och problem som finns i dagens samhälle. Avståndet mellan akademi och näringsliv är långt, kommersialiseringen av forskning och utveckling lågt, brist på riskkapital i vissa skeden, vissa branscher inlåsta i offentliga monopol eller bolag bara för att nämna några saker. Samtidigt vill våra ungdomar idag helst vara sina egna, starta bolag och bli entreprenörer. Här finns en potential. Dagens unga vill inte bli anställningsbara studenter vilket vi ska vara glada för! Samtidigt har vi också stor kompetens och en historia full av de lösningar som vi behöver idag. I den grupp som jag deltog i under workshopen talade vi om att sätta målet att Sverige ska återta sin topplacering i OECD ligan. Det skulle i sin tur leda till en mängd åtgärder som är bra och nyttiga för att nå det resultatet.

Det finns samtidigt exempel på saker som är besvärliga och svåra att hitta bra lösningar på. En sådan sak som tidigare har diskuterats i Skåne är cleantech. Här finns stor kompetens och kunskap, bra system och världsledande lösningar, men de är för det mesta inlåsta i kommunala bolag eller förvaltningar. Hur tar vi detta från det kommunala bolaget till export? Vi vill inte ha en kommunal sektor som driver exportverksamhet. Det skapar ingen tillväxt och är inte nyttigt för ekonomin. Samtidigt går det inte bara att föra över till privata företag detta som idag ägs av skattebetalarna. De måste på något vis få betalt för sina investeringar. Inte enkelt, men måste få en lösning och det snarast.
Regeringen har nu sagt att de ska ta fram en innovationsstrategi. I Skåne kommer vi att fastställa en regional strategi efter sommaren 2011. Det vore bra om vi alla, både nationellt och regionalt, vågade ta strategier med öppenhet för att förnya och ta fram nya versioner hela tiden. Nästa år tas innovationsstrategi 1.0 för att vid behov, nya kunskaper, nya insikter genast ta fram version 2.0 etc. I en föränderlig värld, med ständiga förändringar vore det bra om vi även gjorde affärsplanen flexibel och fokuserade på vision och mål. Det är dags för Sverige att göra som Kennedy en gång gjorde; han beslutade att sätta en man på månen och därmed startade en utveckling och skapade en framtidstro som försatte berg. Det skulle behövas idag. Det är även en utmaning för den regionala nivån att inse att även där är politiken policy makers och en del i ett flernivå system av beslut. Tillväxt är vad vi behöver, vägen är slingrig och oklar, förutsättningarna måste dock vara transparenta och stabila. Innovation och produktutveckling är vad vi behöver i alla delar av samhället. En väg som hjälper Skåne är den OECD analys som har inletts. Det ger ett underlag som visar var Skåne är och vad som är bra eller dåligt. Nyttigt!